BirdDog P400 White. 4K 10-Bit Full NDI with Sony Sensor

$6,560.00

BirdDog P400 White. 4K 10-Bit Full NDI with Sony Sensor

$6,560.00

SKU: BDP400W Category: